Nastavni predmet

Specijalne radiološke metode

Odsjek zdravstvenih studija - studij radiološke tehnologije (II ciklus)

Specijalne radiološke metode

Ciljevi nastavnog predmeta:

  • Sticanje znanja iz savremene radiološke tehnike i tehnologija u radiodijagnostici.
  • Upoznavanje studenata sa procedurama upravljanja i nadzora sistema radiološke zaštite.
  • ObuŁenost za upravljanje u radiološkom i interdisciplinarnom radiološko-kliničkom timu, uključujući i složene procedure interventne radiologije.
  • Ovladavanje naprednim radiološkim metodama i principima u evaluaciji grudnog koša, trbuha, muskulo skeletnog sistema, centralnog nervnog sistema, ednokrinog sistema, vaskularnog i limfatičkog sistema.
  • Poznavanje senzitivnosti i specifičnosti pojedinih radioloških tehnologija.
  • Odgovorni nastavnik: dr. sc. Haris Huseinagić, vanredni profesor
  • Kontakt telefon: +387 35 — —
  • E-mail: haris.huseinagic@ukctuzla.ba
Semestar Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe ECTS
Zimski
Ljetni 3 0 2 6

Aktuelnosti

Download

Start typing and press Enter to search