Nastavni predmet

Specijalne metode u medicinskoj laboratorijskoj dijagnostici

Odsjek zdravstvenih studija - studij medicinske laboratorijske dijagnostike (II ciklus)

Specijalne metode u medicinskoj laboratorijskoj dijagnostici

Ciljevi nastavnog predmeta:

  • Upoznavanje sa laboratorijskim metodama baziranim na naučnim principima koji uključuju različite biološke i biohemijske principe i obuhvataju sve aspekte kliničkog laboratorijskog tesiranja.
  • Upoznavanje sa osnovnim područjima molekularne dijagnostike: molekularnom onkologijom, molekularnom genetikom, molekularnom dijagnostikom zaraznih bolesti i farmakogenomikom.
  • Usvajanje znanja i vještina za samostalno obavljanje najsloženijih rutinskih poslova laboratorijske dijagnostike i analitičkih postupaka, praćenje, prijenos i razvoj znanja na naućnom nivou, kao i samostalno rukovođenje laboratorijom.
  • Odgovorni nastavnik: dr. sc. Ermina Iljazović, red profesor
  • Kontakt telefon: +387 35 — —
  • E-mail: I_ermina@yahoo.com
Semestar Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe ECTS
Zimski
Ljetni 3 0 2 6

Aktuelnosti

Download

Start typing and press Enter to search