Nastavni predmet

Specijalna zdravstvena njega

Odsjek zdravstvenih studija - studij sestrinstva (II ciklus)

Specijalna zdravstvena njega

Ciljevi nastavnog predmeta:

  • Osposobljavanje za procjenu, planiranje i provođenje zdravstvene njege kod internističkih i infektoloških bolesnika.
  • Usvajanje načela sigurne zdravstvene njege, prevencije i rješavanja komplikacija.
  • Ovladavanje postupcima pružanja zdravstvene njege u hitnim stanjima. Upoznavanje sa postupcima u prevenciji bolničkih infekcija.
  • Osposobljavanje za procjenu uspješnost izvedenih intervencija uz praćenje opštih pokazatelja uspješnosti liječenja i zdravstvene njege.
  • Usvajanje znanja o dokumentovanju sestrinske njege.
  • Sposobnost primjene metoda učenja i podučavanja bolesnika i njihovih porodica.
  • Odgovorni nastavnik: dr. sc. Mirsad Hodžić, vanredni profesor
  • Kontakt telefon: +387 35 — —
  • E-mail: mirsad.hodzic@ukctuzla.ba
Semestar Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe ECTS
Zimski
Ljetni 3 0 2 6

Aktuelnosti

Download

Start typing and press Enter to search