Nastavni predmet

Reumatske bolesti i kvalitet života

Opći studij medicine

Reumatske bolesti i kvalitet života

Ciljevi nastavnog predmeta:

Cilj predmeta je usvajanje osnovnih znanja iz područja reumatologije. Studenti trebaju steći osnovna znanja o reumatskim bolestima, zatim treba da se upoznaju sa oštećenjem, onesposobljenjem i hendikepom izazvanog reumatskim bolestima, koji dovodi do smanjenja kvaliteta života reumatskih bolesnika.

  • Odgovorni nastavnik: dr. sc. Šahza Kikanović, docent
  • Kontakt telefon: +387 35 — —
  • E-mail: sahza.kikanovic@ukctuzla.ba
Semestar Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe ECTS
IV 1 0 0 2

Aktuelnosti

Download

Start typing and press Enter to search