Nastavni predmet

Radiologija zasnovana na dokazima

Odsjek zdravstvenih studija - studij radiološke tehnologije (II ciklus)

Radiologija zasnovana na dokazima

Ciljevi nastavnog predmeta:

  • Razviti interes za primjenu radiologije zasnovane na dokazima.
  • Ovladavanje praktičnim smjernicama za različite radiološke metode, upoznavanje baza podataka s najboljim naučnim dokazima iz pojedinog područja koje uređuju posebni stručnjaci i koje se stalno nadopunjuju novim podacima medicinskih časopisa i priručne literature s najnovijim objektivnim podacima.
  • Savjesno, eksplicitno i razumno korištenje sadašnjih najboljih dokaza u donošenju odluka u planiranju, pružanju i evaluaciji kvaliteta radiološke dijagnostike.
  • Integracija ekspertize radiološke dijagnostike sa najboljim dostupnim dokazima.
  • Odgovorni nastavnik: dr. sc. Alma Efendić, docent
  • Kontakt telefon: +387 35 — —
  • E-mail: alma_efendic@yahoo.com
Semestar Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe ECTS
Zimski 3 0 0 6
Ljetni

Aktuelnosti

Download

Start typing and press Enter to search