Nastavni predmet

Radiologija i nuklearna medicina

Opći studij medicine

Radiologija i nuklearna medicina

Ciljevi nastavnog predmeta:

Prenijeti studentima osnovna saznanja iz individulne i kolektivne zaštite od jonizujućeg zračenja, racionalnog korištenja jonizujućeg zračenja u dijagnostici i terapiji upotrebom ALARA principa, pravilnog korištenja tehnika radioloških pretraga poštovanjem opšteprihvaćenih algoritama radioloških pretraga.

  • Odgovorni nastavnik: dr. sc. Haris Huseinagić, vanredni profesor
  • Kontakt telefon: +387 35 — —
  • E-mail: haris.huseinagic@ukctuzla.ba
Semestar Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe ECTS
VI 3 0 1 5

Aktuelnosti

Download

Start typing and press Enter to search