HEPMP: AKUTNI BOL – značaj i liječenje

Poziv na edukaciju “Akutni bol: značaj i liječenje”

“Akutni bol: značaj i liječenje” naziv je za kontinuiranu medicinsku edukaciju koja se organizuje u sklopu ERASMUS + KA2  projekta “Strengthening Capacities for Higher Education of Pain Medicine in Western Balkan Countries – HEPMP”. 
Ova edukacija održat će se 29. juna u Centru za palijativnu medicinu i terapiju bola Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli sa početkom u 9h.

Ciljna grupa: ljekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre/tehničari, studenti medicine.

Prisustvo edukaciji je besplatno, a registracija učesnika je obavezna i vrši se na mail adresu jasnasmajic@gmail.com ili telefonom na 061 721 353.

Učesnicima je obezbjeđen priručnik „Akutni bol“.

PROGRAM JE AKREDITOVAN ODLUKOM LJEKARSKE KOMORE TUZLANSKOG KANTONA

Voditelj CME: Doc.dr.sc. Jasmina Smajić
Organizator: HEPMP Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli

Zašto HEPMP projekat?

Bol je vjerovatno jedan od najstarijih i najuniverzalnijih oblika stresa i jedna od najranijih patnji čovječanstva. Pratilac je mnogih bolesti i stanja i uprkos naporima i činjenici da je star koliko i samo čovječanstvo, bol niti je dovoljno shvaćen niti ga je moguće kontrolisati u potpunosti.
Svijest zdravstvenih radnika o značaju liječenja bola je na niskom nivou.


Ciljevi projekta HEPMP

 • Jačanje kapaciteta visokog obrazovanja u oblasti medicine bola u zemljama Zapadnog Balkana;
 • Edukacija zdravstvenih radnika u oblasti medicine bola;
 • Usavršavanje kurikuluma subspecijalizacije Medicine bola na postdiplomskim studijama, kao i razvoj obrazovnog programa iz oblasti medicine bola na osnovnim studijama Medicinskog fakulteta.
 • Uspostavljanje akademske mreže i poboljšanje stručne saradnje uz pomoć savremenih tehnologija (internet, telemedicina, itd.).

Konzorcijum projekta čine predstavnici devet ustanova:

 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,
 • Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu,
 • KBC «Dr Dragiša Mišović-Dedinje»,
 • Medicinski fakultet Univerziteta u Podgorici,
 • Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli,
 • Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci,
 • Medicinski faklutet Univerziteta u Rijeci,
 • Medicinski fakultet Univerziteta u Firenci i
 • Medicinski fakultet Univerziteta u Ljubljani.

Flajer edukacije sa satnicom predavanja možete preuzeti ovdje.
Promo plakat.

Start typing and press Enter to search