Erasmus+ stipendije u zimskom semestru 2021/22. na Univerzitetu u Marburgu, Njemačka

Erasmus+ stipendije u zimskom semestru 2021/22. na Univerzitetu u Marburgu, Njemačka

Univerzitet u Marburgu, Njemačka objavio je konkurs za dodjelu pet (5) stipendija studentima I i II ciklusa studija Univerziteta u Tuzli za zimski semestar akademske 2021/22. godine.

Prijaviti se mogu studenti Medicinskog fakulteta, Pravnog fakulteta, Farmaceutskog fakulteta, Prirodno-matematičkog fakulteta, Ekonomskog fakulteta i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Napomena: Nastava se odvija isključivo na njemačkom jeziku za studente Medicinskog fakulteta, Pravnog fakulteta i Farmaceutskog fakulteta.

Stipendija obuhvata putne troškove u iznosu od 275 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 850 EUR. Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan ove troškove snositi sam.

Više informacija o studiranju na TH Keln Univerzitetu možete pronaći na sljedećem linku: https://www.uni-marburg.de/en.

Kontakt email: erasmus-partnercountries@uni-marburg.de.

ROK ZA PRIJAVU DA STE ZAINTERESOVANI ZA OVU MOBILNOST JE 05.07.2021. GODINE.

Potrebno je dostaviti CV na engleskom jeziku na: internationalstudents@untz.ba i mirha.mujkanovic@untz.ba uz napomenu da ste zainteresovani za odlazak na Univerzitet u Marburgu.

ROK ZA DOSTAVLJANJE DOKUMENATA JE 15.07.2021. GODINE

Potrebna dokumentacija za studente:

  • Prijavni obrazac
  • Fotografija (formata 35×45 mm)
  • Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
  • CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
  • Motivaciono pismo na engleskom jeziku
  • Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement
  • Certifikat o poznavanju engleskog jezika, minimalno nivo B1
  • Za studente I ciklusa: Potvrda o statusu studenta izdata od strane fakulteta – prevedena na engleski jezik
  • Za studente II ciklusa: Potvrda o statusu studenta izdata od strane fakulteta – prevedena na engleski jezik

Prijave dostaviti putem e-maila: internationalstudents@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ Marburg. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim imenom i prezimenom kandidata i nazivom svakog dokumenta.

VAŽNO: Odabir kandidata se vrši u skladu sa Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti Univerziteta u Tuzli i Kriterijma za mobilnost studenata.

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju vam stoji na raspolaganju.


Kontakt informacije:

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 11)
E-mail: internationalstudents@untz.ba
Tel: +387 35 300 529

POSEBNA NAPOMENA: Uzimajući u obzir trenutno stanje u kojem se Bosna i Hercegovina, region i Evropa nalaze, Univerzitet u Tuzli, zajedno sa svojim partnerskim institucijama u Evropi prati zdravstvenu situaciju, kao i restrikcije za putovanja. Raspisani konkursi, odnosno mobilnosti će se moći implementirati SAMO pod uslovom da će mobilnost biti nesmetano obavljena i sigurna po zdravlje kandidata. U slučaju pogoršanja situacije, blagovremeno ćete biti obavješteni o otkazivanju iste. Preporučuje se da se ne poduzimate nikakve aktivnosti rezervisanja/plaćanja putovanja i smještaja, te regulisanja vize prije nego dobijete zvaničnu potvrdu od strane Ureda za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu.

Start typing and press Enter to search

Erasmus+ potraga za blagom