Erasmus+ međunarodna studentska konferencija u Sofiji, Bugarska

Obavještavamo studente da Međunarodna poslovna škola iz Botevgrada, Bugarska u partnerstvu sa nekoliko univerziteta iz Europe organizuje Prvu Erasmus+ međunarodnu studentsku konferenciju pod nazivom “Prilike i izazovi studentske mobilnosti” koja će se održati 10.10.2019. godine u Sofiji, Bugarska. Konferenciji mogu prisustvovati svi zainteresovani studenti, a učešće je besplatno. Troškove prevoza i smještaja u Sofiji snose sami studenti.

Glavni cilj ove konferencije je omogućiti studentima da podijele iskustva i porazgovaraju o najčešćim problemima sa kojima se susreću u oblasti Erasmus+ programa. Pozivaju se studenti da predstave svoja gledišta na europske vrijednosti, koristi akademske mobilnosti, pozitivni uticaj projektnih rezultata i važnost Erasmus+ programa.

Svi zainteresovani se mogu prijaviti na ovu konferenciju putem aplikacije koja se nalazi u prilogu, a koja se šalje putem emaila na adresu: dgeorgieva@ibsedu.bg

Rok za apliciranje je 1.10.2019. godine.

Studenti mogu prisustvovati ovoj konferenciji i putem interneta, a informacija o virtualnom prisustvu će biti dostavljene na email adresu koju studenti navedu u svojoj aplikaciji.

Za više informacija pogledajte prilog, a email sa upitom o registraciji možete poslati kontakt osobi na sljedeći email: dgeorgieva@ibsedu.bg

Dodatne informacija možete potražiti na sljedećoj web stranici.

Start typing and press Enter to search