Patologija

Kratak opis predmeta

Cilj nastave iz predmeta Patologija jeste da studentu pruži znanje o mehanizmima oštećenja stanica, tkiva i organa, te da ga upozna sa morfološkim promjenama koje su podloga bolestima ili koje nastaju kao posljedica bolesti.

  • Odgovorni nastavnik: dr. sc. Ermina Iljazović, redovni profesor
  • Kontakt telefon: +387 35 320 600
  • E-mail: l_ermina@yahoo.com
Semestar Predavanja Auditivne vježbe Laboratorijske vježbe ECTS
V 4 0 3 8
VI 5 0 3 9

Aktuelnosti

Download

Start typing and press Enter to search