Patofiziologija

Kratak opis predmeta

Cilj predmeta je upoznavanje studenta sa patofiziološkim zbivanjima karakterističnim za pojedine funkcionalne cjeline, kao i za čitav organizam oboljelog čovjeka. U okviru teorijske nastave patofiziologije studenti medicine se upoznaju sa etiologijom i patogenezom bolesti u čovjeka.

  • Odgovorni nastavnik: dr. sc. Selmira Brkić, redovni profesor
  • Kontakt telefon: +387 35 320 600
  • E-mail: selmira.brkic@untz.ba
Semestar Predavanja Auditivne vježbe Laboratorijske vježbe ECTS
V 4 0 2 7
VI 4 0 2 8

Aktuelnosti

Download

Start typing and press Enter to search