Nastavni predmet

Organizacija i rukovođenje u zdravstvu

Odsjek zdravstvenih studija (II ciklus)

Organizacija i rukovođenje u zdravstvu

Ciljevi nastavnog predmeta:

Upoznati studente sa značajnom ulogom pravne regulative u medicini, te sa etičkim postavkama pravnog pristupa novim biotehnološkim metodama u naučnim istraživanjima i kliničkoj praksi. Uvesti studente u problematiku funkcioniranja organizacije zdravstvene zaštite, naglašavajući organizacijske nedostatke, te različite primjere dobre organizacije sistema zdravstva. Omogućiti ovladavanje kompleksnim pojmovnim aparatom, te ih uvesti u pristupe, teorije i tehnike u savremenoj opremi sistema zdravstva. Sposobnost korištenja osnovne terminologije strateškog menadžmenta.

  • Odgovorni nastavnik: dr. sc. Nermina Hadžigrahić, redovni profesor
  • Kontakt telefon: +387 35 — —
  • E-mail: nermina.hadzigrahic@ukctuzla.ba
Semestar Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe ECTS
Zimski 2 0 0 6
Ljetni

Aktuelnosti

Download

Start typing and press Enter to search