Nastavni predmet

Osnovi medicinske informatike I

Opći studij medicine

Osnovi medicinske informatike I

Ciljevi nastavnog predmeta:

Upoznavanje studenata sa teorijskim temeljima Medicinske informatike, ovladavanje praktičnim znanjem iz ove oblasti, elektronskim medicinskim bazama podataka, te najpoznatijim klasifikacijskim sistemima koji se koriste u medicini.

  • Odgovorni nastavnik: dr. sc. Zekerijah Šabanović, vanredni profesor
  • Kontakt telefon: +387 35 xxx xxx
  • E-mail: zekerijah.sabanovic@untz.ba
Semestar Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe ECTS
III 1 0 0 2

Aktuelnosti

Download

Start typing and press Enter to search