Raspored predavanja za studente II ciklusa Odsjeka zdravstvenih studija ak. 2019./2020.

Raspored predavanja za studente II ciklusa Odsjeka zdravstvenih studija

Zajednička osnova

TerminMjestoNastavni predmetOdgovorni nastavnik
Ponedjeljak 16-19 hSala za sjednice*Odabrana poglavlja iz građe i
funkcije ljudskog tijela
Dr. sc. Farid Ljuca, red. prof.
Utorak
16-19h
Edukativni centar **BioetikaDr. sc. Rifat Kešetović, vanr. prof
Srijeda
16-18h
Edukativni centar **Istraživanje u zdravstvenim naukamaDr. sc. Samir Delibegović, red. prof.
Četvrtak
18-20h
Amfiteatar 2*Organizacija i rukovođenje u zdravstvuDr. sc. Nermina Hadžigrahić, red. prof.

Napomena:
* Predavanje se održava na Medicinskom fakultetu
** Predavanje se održava na Klinici za zarazne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli

Pojedinačni studijski smjerovi

Raspored predavanja za nastavne predmete koji se slušaju za pojedinačne studijske smjerove, odredit će se u dogovoru sa odgovornim nastavnikom.

Nastavni predmetOdgovorni nastavnik
Sestrinstvo zasnovano na dokazimaDr. sc. Olivera Batić Mujanović, red. prof.
Fizioterapija zasnovana na dokazimaDr. sc. Dževad Džananović, docent
Sanitarno zdravstvno zasnovana na dokazima Dr. sc. Nihada Ahmetović, red. prof.
Radiologija zasnovana na dokazima Dr. sc. Alma Efendić, vanr. prof
Medicinsko laboratorijska dijagnostika zasnovana na dokazima Dr. sc. Fatima Numanović, red. prof.

Start typing and press Enter to search