Uputstva za postupanje u okolnostima rizika zarazne bolesti COVID-19

Uputstva za postupanje u okolnostima rizika zarazne bolesti COVID-19

U skladu sa Naredbom KŠ Federalnog Ministarstva zdravstva broj: 01-33-5472/20 od 01.10.2020. godine i Preporuka broj 01-33-5473/20 od 01.10.2020. godine, te Preporuka Zavoda za javno zdravstvo TK broj: 01-374-158/20 od 07.10.2020. godine i Kriznog plana Univerziteta u Tuzli broj: 01-4939-1/20 od 16.10.2020. godine Rektorica Univerziteta u Tuzli donosi:

Start typing and press Enter to search