Nastavni predmet

Neuroanatomija

Opći studij medicine

Neuroanatomija

Ciljevi nastavnog predmeta:

  • da studentu pruži znanja o građi, obliku i funkciji kroz: sistematsku, topografsku, morfološku i funkcionalnu anatomiju, područja glava i vrat, nervnog sistema i čulnih organa
  • da student usvoji znanja o makroskopskim karakteristikama organa, njihovoj topografiji, holotopskim i sintopskim odnosima, vaskularizaciji, inervaciji i limfnoj drenaži
  • da trodimenzionalni prikaz na mrtvom tijelu, omogući in vivo, prepoznavanje patoloških procesa trodimenzionalnim kliničkim metodama
  • Odgovorni nastavnik: dr. sc. Admedina Savković, redovni profesor
  • Kontakt telefon: +387 35 320 600
  • E-mail: morfologija-anatomija@untz.ba
Semestar Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe ECTS
III 4 0 3 8

Aktuelnosti

Download

Start typing and press Enter to search