Odbrana projekta doktorske disertacije Brkić dr Ammara

Uticaj brzine ultrafiltracije na učestalost poremećaja srčanog ritma u hemodijaliznih pacijenata

Kandidat Brkić dr Ammar javno će braniti projekat doktorske disertacije pod radnim naslovom: “Uticaj brzine ultrafiltracije na učestalost poremećaja srčanog ritma u hemodijaliznih pacijenata“.

Projekat će se braniti 11. jula 2023. godine sa početkom u 13,00 sati na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

PROJEKAT ĆE SE BRANITI PRED KOMISIJOM U SASTAVU:

  • Doc.dr Denis Mrsić, predsjednik
  • Prof. dr. Denijal Tulumović, član
  • Doc.dr. Mugdim Bajrić, član

Start typing and press Enter to search