Najava odbrane magistarskog rada kandidatkinje Elmine Musić, dipl. med. sestra/tehničar

Najava javne odbrane završnog magistarskog rada pod naslovom „Fizičko zdravlje, depresivnost i anksioznost u starijoj životnoj dobi“

Kandidat Elmina Musić, dipl. med. sestra/tehničar, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom  „Fizičko zdravlje, depresivnost i anksioznost u starijoj životnoj dobidana 05.01.2022. godine sa početkom u 15,00 sati u Amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sci. Olivera Batić Mujanović, redovni profesor za nastavni predmet „Porodična medicina“ na Medicinskom fakultetu  Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr. sci. Amila Bajraktarević, docent za nastavni predmet „Higijena radne sredine“ na Medicinskom  fakultetu Univerziteta u Tuzli, mentor i član,
  3. Dr. sci. Selmira Brkić, redovni profesor za nastavni predmet „Patofiziologija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, član.

Zamjenski član Komisije dr.sci. Aida Brković, docent za nastavni predmet „Porodična medicina“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,

Završni magistarski rad može se pogledati u Sekretarijatu fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.

Pristup javnosti je slobodan.

Start typing and press Enter to search