Nastavni predmet

Metodologija naučnog istraživanja u biomedicini

Biomedicina i zdravstvo (III ciklus)

Metodologija naučnog istraživanja u biomedicini

Ciljevi nastavnog predmeta:

Osnovni cilj nastavnog predmeta Bazična istraživanja u biomedicini je upoznavanje studenata doktorskog studija sa savremenim metodama istraživanja u bazičnoj i kliničkoj medicini i javnom zdravstvu. Obezbjediti studentima usvajanje znanja i vještina o metodama istraživanja koje su efikasne i ekonomične, a široko se primjenjuju u nauci. Upoznavanje sa specifičnostima istraživačkog procesa u zdravstvenim naukama. Cilj predmeta je usvajanje znanja i vještina kod dizajniranja istraživanja i uzorkovanja, mjerenja varijabli, te dominantnih istraživačkih vrijednosti i tema, postavljanja hipoteza, analize i komuniciranja rezultata pri zaključivanju. Nadalje cilj predmeta uključuje i sticanje znanja i vještina o publiciranju rezultata istraživanja u skladu sa međunarodnim standardima.

  • Odgovorni nastavnik: dr. sc. Osman Sinanović, redovni profesor
  • Kontakt telefon: +387 35 — —
  • E-mail: osman.sinanovic@untz.ba
Semestar Obavezni (OP) ili izborni predmet (IP) Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe ECTS
Zimski OP 2 0 0 10
Ljetni

Predavači:

  • Dr. sc. Šefik Hasukić, red. prof
  • Dr. sc. Fuad Brkić, red. prof.
  • Dr. sc. Enver Zerem, red. prof.
  • Dr. sc. Nermin Salkić, van. prof.
  • Dr. sc. Senad Fazlović, red. prof.
  • Dr. sc. Matko Matušić, red. prof.

Aktuelnosti

Download

Start typing and press Enter to search