Nastavni predmet

Medicinska hemija

Opći studij medicine

Medicinska hemija

Ciljevi nastavnog predmeta:

  • Sticanje osnovnih znanja iz opšte, fizičke i neorganske hemije, koja su značajna za razumijevanje hemijske strukture živih organizama i hemijskih procesa u živoj supstanciji.
  • Sticanje osnovnih znanja iz pufera, termohemije i bioenergetike hemijskih i fiziŁko-hemijskih procesa značajnih za održavanje života, kao i iz organske i hemije bioorganskih molekula.
  • Odgovorni nastavnik: dr. sc. Amira Cipurković, redovni profesor
  • Kontakt telefon: +387 35 320 860
  • E-mail: amira.cipurkovic@untz.ba
Semestar Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe ECTS
I 3 0 2 7

Aktuelnosti

Download

Start typing and press Enter to search