Nastavni predmet

Medicina zasnovana na dokazima

Biomedicina i zdravstvo (III ciklus)

Medicina zasnovana na dokazima

Ciljevi nastavnog predmeta:

Cilj nastavnog predmeta Medicina zasnovana dokazima (MZD) jeste upoznavanje studenata doktorskog studija sa osnovnim principima Medicine zasnovane na dokazima (pristup “Medicine zasnovane na dokazima”, model u pet koraka; 1. kliničko pitanje, 2. potraga za dokazima, 3. kritička procjena dokaza, 4. odlučivanje, integracija sa kliničkom expertizom i pacijentovim stanjem, 5. evaluacija), funkcioniranje Cochrane Collaboration, meta-analize, primjena MZD principa u internističkim i hirurškim disciplinama.

 • Odgovorni nastavnik: dr. sc. Samir Delibegović, redovni profesor
 • Kontakt telefon: +387 35 — —
 • E-mail: samir.delibegovic@untz.ba
Semestar Obavezni (OP) ili izborni predmet (IP) Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe ECTS
Zimski
Ljetni  OP 2 0 0 10

Predavači:

 • dr. sc. Zlatan Fatušić, red. prof.
 • dr. sc. Goran Imamović, van. prof.
 • dr. sc. Šefik Hasukić, red. prof.
 • dr. sc. Fuad Brkić, red. prof.
 • dr. sc. Enver Zerem, red. prof.
 • dr. sc. Esmina Avdibegović, red. prof.
 • dr. sc. Emir Mujanović, van. prof.
 • dr. sc. Umberto Bracale, red. prof.
 • dr. sc. Livia Puljak, van. prof.
 • dr. sc. Davor Štimac, red. prof.
 • dr. sc. Alan Šustić, red. prof.

Aktuelnosti

Download

Start typing and press Enter to search