Obavještenje o upisu kandidata na 2. upisnom roku

Obavještenje o upisu kandidata koji su položili prijemni ispit na 2. upisnom roku

Opći studij medicine

UPIS ĆE SE VRŠITI U STUDENTSKOJ SLUŽBI OD 14.09. DO 17.09.2021. GODINE OD 10-14 SATI

Primljeni kandidati pri upisu prilažu :

 • popunjen propisani upisni materijal: prijavni list, upisni list,semestralni list i upisnicu-indeks,
 • dvije kolor fotografije formata za indeks
 • ljekarsko uvjerenje
 • dokaz o uplati participacije  u troškovima studija.
  • (104 KM – redovni studij)
  • (904 KM – studenti koji se sami finansiraju)

Obrasce upisnog materijala kandidati mogu nabaviti u skriptarnici Univerziteta na Tehnološkom fakultetu, Ul.Urfeta Vejzagića br. 8 i skriptarnici Univerziteta na Filozofskom fakultetu, Ul. Dr. Tihomila Markovića broj 1.

Odsjek zdravstvenih studija

Upis primljenih kandidata na Medicinski fakultet / Odsjek zdravstvenih studija  akademske 2021/2022  obavit će se od 14.09.2021. do  17.09.2021. godine od 10-14 sati

 • Ljekarsko uvjerenje
 • 2 kolor fotografije  formata za index
 • Upisni materijal za studente koji se sami finansiraju
 • Upisni materijal se može kupiti u skriptarnici Univerziteta na Tehnološkom fakultetu
 • Redovni studenti  koji se sami finansiraju uplaćuju iznos od 904 KM  (uplatnica za samofinansirajući studij)
 • Kandidati koji pripadaju kategoriji lica iz člana 100. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom u akademskoj 2021/2022 godini imaju pravo na beneficiju u visini  50% kod plaćanja naknada za upis u novu studijsku godinu,  shodno aktu Vlade.( uplatnica 454 KM /za samofinansirajući studij)

Napomena: iznos od  4,00 KM je uplata za osiguranje Uz popunjen upisni materijal  obavezno donijeti samo orginal uplatnice . Za sve dodatne informacije obratite se u studentsku službu.

Start typing and press Enter to search