Konkurs za izbor u saradnička zvanja sa zasnivanjem radnog odnosa sa punim radnim vremenom

Konkurs za izbor u saradnička zvanja sa zasnivanjem radnog odnosa sa punim radnim vremenom

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Tuzli broj: 03-5491-1/19 od 21.10.2019.godine i broj: 03-3426-1- 10.3/20 od 30.07.2020. godine, te Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o davanju saglasnosti broj: 02/1-30-14534-3/20 od 15.12.2020. godine raspisuje Konkurs za izbor u saradnička zvanja sa zasnivanjem radnog odnosa sa punim radnim vremenom.

Za Medicinski fakultet otvorene su sljedeće pozicije asistenata za nastavne predmete:

  • „Anatomija’’ i ‘’Neuroanatomija” 2 izvršioca
  • “Histologija i embriologija I” i ‘’Histologija i embriologija II’’ 1 izvršilac
  • ‘’Farmakologija i toksikologija’’ 1 izvršilac
  • ‘’Patofiziologija’’ 1 izvršilac
  • ‘’Fiziologija’’ 1 izvršilac

Puni tekst konkursa:

Start typing and press Enter to search