Nastavni predmet

Klinička propedeutika

Opći studij medicine

Klinička propedeutika

Ciljevi nastavnog predmeta:

Ciljevi nastave predmeta “Klinička propedeutika” su da studente uvedu u klinički dio medicine, što uključuje:

  • sticanje osnovnih znanja o organizaciji klinika, medicinskoj deontologiji i etici, zakonu o zdravstvenoj zaštiti
  • pristup i načine uspostavljanja prvog kontakta sa bolesnikom
  • načine uzimanja i pisanja historije bolesti (medicinske dokumentacije)
  • načine izvođenja i pravilnu primjenu metoda kliničkog pregleda (fizikalnih metoda: inspekcija, palpacija, perkusija i auskultacija), prvobitno zdravog, a onda bolesnog sistema – imenovanje, tumaŁenje i prepoznavanje osnovnih simptoma…
  • Odgovorni nastavnik: dr. sc. Amra Jakubović – Čičkušić, redovni profesor
  • Kontakt telefon: +387 35 — —
  • E-mail: amrajakuboviccickusic@gmail.com
Semestar Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe ECTS
V 2 0 2 5
VI 1 0 1 3

Aktuelnosti

Download

Start typing and press Enter to search