Nastavni predmet

Klinička laboratorijska dijagnostika

Opći studij medicine

Klinička laboratorijska dijagnostika

Ciljevi nastavnog predmeta:

Upoznavanje značaja kliničke laboratorijske dijagnostike, modela upravljanja i organizacije laboratorija, procesa dijagnostike od spoznaje za potrebom dijagnostike, preko uzorkovanja do analitičke i postanalitičke faze. Ciljevi su i upoznavanje sa standardizacijom i kontrolom kvaliteta laboratorijskih procesa, sa osnovama biopsijske, citološke, imunohematološke, protočno citometrijske, citogenetske, molekularno genetske, kliničke mikrobiološke, biohemijske, imunološke i farmakodijagnostike.

  • Odgovorni nastavnik: dr. sc. Elmir Čičkušić, redovni profesor
  • Kontakt telefon: +387 35 — —
  • E-mail: elmir.cickusic@untz.ba
Semestar Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe ECTS
III 1 0 0 3

Aktuelnosti

Download

Start typing and press Enter to search