Fiziologija

Kratak opis predmeta

Upoznavanje studenata medicine sa osnovnim fiziološkim mehanizmima funkcionisanja na svim nivoima funkcionalne organizacije ljudskog tijela.

  • Odgovorni nastavnik: dr. sc. Farid Ljuca, redovni profesor
  • Kontakt telefon: +387 35 320 600
  • E-mail: farid.ljuca@untz.ba
Semestar Predavanja Auditivne vježbe Laboratorijske vježbe ECTS
III 6 0 3 10
IV 6 0 3 11

Aktuelnosti

Download

Start typing and press Enter to search