Nastavni predmet

Farmakologija i toksikologija

Opći studij medicine

Farmakologija i toksikologija

Ciljevi nastavnog predmeta:

Upoznavanje studenta sa općim načelima djelovanja lijekova (farmakodinamika), sudbini lijeka u organizmu (farmakokinetika), terapijskim i štetnim učincima lijekova, načinu primjene, indikacijama i kontraindikacijama pojedinih skupina lijekova koji su ilustrativni primjer za pojedinu farmakoterapijsku skupinu.

  • Odgovorni nastavnik: dr. sc. Mensura Aščerić, redovni profesor
  • Kontakt telefon: +387 35 — —
  • E-mail: mensura.asceric@untz.ba
Semestar Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe ECTS
V 2 0 1 4
VI 4 0 2 8

Aktuelnosti

Download

Start typing and press Enter to search