Nastavni predmet

Farmakoekonomika

Opći studij medicine

Farmakoekonomika

Ciljevi nastavnog predmeta:

Predmet približava studentu lijek sa tri aspekta: ulozi u sistemu zdravstvene zaštite, važnosti za ciljnu skupinu u populaciji i signifikantnost za individualni i posebno lični aspekt. Farmakoekonomika se koristi ekonomskim, kliničkim i epidemiološkim metodama za racionalnu primjenu lijekova koji značajno doprinosi racionaloj potrošnji lijekova u sistemu zdravstvene zaštite.

  • Odgovorni nastavnik: dr. sc. Mensura Aščerić, redovni profesor
  • Kontakt telefon: +387 35 — —
  • E-mail: mensura.asceric@untz.ba
Semestar Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe ECTS
III 1 0 0 2

Aktuelnosti

Download

Start typing and press Enter to search