Nastavni predmet

Dijagnostički postupci i metode u internoj medicini

Opći studij medicine

Dijagnostički postupci i metode u internoj medicini

Ciljevi nastavnog predmeta:

Cilj nastave na kursu je da upozna studente sa skupom medicinskih postupaka i metoda koji su opšte prihvačeni i uobičajeni tokom dijagnosticiranja internističkih oboljenja. Naime, primijećeno je na ispitima iz Interne medicine da studenti nisu dovoljno educirani iz dijagnostičkih postupaka i metoda pri obradi internističkih bolesnika. Obradom tematskih jedinica o pristupu pacijentima sa odgovarajućem internističkim oboljenjem olakšati će studentima da Internu medicinu na sveobuhvatniji način razumiju i prihvate.

  • Odgovorni nastavnik: dr. sc. Edin Jusufović, docent
  • Kontakt telefon: +387 35 xxx xxx
  • E-mail:
Semestar Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe ECTS
IV 2 1 0 3

Aktuelnosti

Download

Start typing and press Enter to search