Nastavni predmet

Biologija sa humanom genetikom

Opći studij medicine

Biologija sa humanom genetikom

Ciljevi nastavnog predmeta:

  • Sticanje osnovnih znanja iz oblasti evolucije, morfologije, fiziologije i genetike ćelije.
  • Upoznavanje studenata sa osnovnim principima nasljeőivanja u humanoj genetici, analizom humanog genoma, nasljednim poremećajima uzrokovanih mutacijama hromosoma i gena, osnovnim pojmovima imunogenetike, farmakogenetike, ekogenetike i humane populacione genetike.
  • Odgovorni nastavnik: dr. sc. Rifet Terzić, redovni profesor
  • Kontakt telefon: +387 35 320 885
  • E-mail: rifet.terzic@untz.ba
Semestar Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe ECTS
I 3 0 2 7

Aktuelnosti

Download

Start typing and press Enter to search