Nastavni predmet

Biofizika

Opći studij medicine

Biofizika

Ciljevi nastavnog predmeta:

Korištenje fizičkih zakona, metoda i tehnika za ispitivanje fizičkih i fizičko – hemijskih svojstava bioloških (živih) sistema i uticaja fizičkih agensa na njih, fizički principi građe i funkcije niza organa i sistema organizama, primjene fizičkih metoda i zakona za ispitivanje njihovih funkcija, fizički metodi dijagnostike i liječenja sa fizičkim principima građe i funkcije uređaja koji se primjenjuju u te svrhe.

  • Odgovorni nastavnik: dr. sc. Feriz Adrović, redovni profesor
  • Kontakt telefon: +387 35 
  • E-mail: feriz.adrovic@untz.ba
Semestar Predavanja Auditivne vježbe Laboratorijske vježbe ECTS
I 3 0 1 4

Aktuelnosti

Download

Start typing and press Enter to search