Nastavni predmet

Bioetika

Odsjek zdravstvenih studija (II ciklus)

Bioetika

Ciljevi nastavnog predmeta:

  • Prepoznavati i razumjeti etičke i bioetičke probleme
  • imati vještinu i sposobnost analize pitanja vezanih za etičku i bioetičku osvještenost i odgovarajući angažman
  • stalno razvijati osjećaj moralne dužnosti i lične odgovornosti u radu s pacijentima i uopšte u međuljudskim odnosima
  • primjenjivati načela vezana uz etički kodeks zdravstvenih radnika/ profesionalaca i slične važne kodekse
  • zauzimati pozitivan stav u etičkim dilemama u zdravstvenoj praksi
  • promovisati i poštovati prava svih, steći profesionalan i lično odgovoran stav i djelovanje
  • Odgovorni nastavnik: dr. sc. Rifat Kešetović, docent
  • Kontakt telefon: +387 35 — —
  • E-mail: rifat.kesetovic@ic-mp.org
Semestar Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe ECTS
Zimski 2 0 0 6
Ljetni

Aktuelnosti

Download

Start typing and press Enter to search