Nastavni predmet

Bazična istraživanja u biomedicini

Biomedicina i zdravstvo (III ciklus)

Bazična istraživanja u biomedicini

Ciljevi nastavnog predmeta:

Cilj nastavnog predmeta Bazična istraživanja u biomedicini je upoznavanje studenata doktorskog studija sa savremenim metodama istraživanja u bazičnoj medicini (molekularna medicina, fiziologija, genetika, biohemija, histologija, patofiziologija, anatomija, patologija i farmakologija) na molekularnom nivou, nivo staničnih kultura i nivou eksperimentalnih životinja. Isto tako, studentima će biti prezentirana vlastita odabrana istraživanja koje su predavači na ovom predmetu napravili, iz kojih je rezultat objavljen naučni članak u časopisima koji su indeksirani u CC bazi.

  • Odgovorni nastavnik: dr. sc. Farid Ljuca, redovni profesor
  • Kontakt telefon: +387 35 — —
  • E-mail: farid.ljuca@untz.ba
Semestar Obavezni (OP) ili izborni predmet (IP) Predavanja Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe ECTS
Zimski OP 2 0 0 10
Ljetni

Predavači:

  • Dr. sc. Borut Peterlin, red. prof.
  • Dr. sc. Ermina Iljazović, red. prof.
  • Dr. sc. Admedina Savković, red. prof.
  • Dr. sc. Selmira Brkić, red. prof.
  • Dr. sc. Pero Lučin, red. prof.
  • Dr. sc. Rifet Terzić, red. prof.
  • Dr. sc. Daniel Petrovič, red. prof.

Aktuelnosti

Download

Start typing and press Enter to search