Utvrđen prijedlog broja studenata za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2017/18. godini

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 19.05.2017. god.

 

Utvrđen prijedlog broja studenata za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2017/18. godini

 

Senat Univerziteta u Tuzli, na sjednici održanoj 21.04.2017. godine, dao je saglasnost na Prijedlog Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2017/18. godini.

Prijedlog Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2017/18. godini upućen je Vladi Tuzlanskog kantona na dalje postupanje koja utvrđuje konačan broj i strukturu studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, drugog i trećeg ciklusa studija.

Ove godine Senat Univerziteta poslao je prijedlog Vladi Tuzlanskog kantona za upis na 52 studijska programa Univerziteta u Tuzli na prvom ciklusu studija (od toga su 2 na integriranom I i II ciklusu studija – Medicinski i Farmaceutski fakultet), 47 na drugom ciklusu studija  i 17 na trećem ciklusu studija.

Start typing and press Enter to search