Dosadašnji rezultati prvog parcijalnog ispita i popravnih ispita (mart i april) iz predmeta Interna medicina

Univerzitet u Tuzli
Medicinski fakultet
Tuzla, 23.05.2017. godine

 

Dosadašnji rezultati prvog parcijalnog ispita i popravnih ispita (mart i april) iz predmeta Interna medicina

(maksimum bodova 30; minimun bodova 16)

I grupa

 1. Alispahić Inela  28 bodova  poništila ispit i postigla 28 bodova
 2. Azapagić Ena  16 bodova obavezan seminarski
 3. Aščić Irfan 16 bodova obavezan seminarski
 4. Atić Edin 20 bodova
 5. Bajrić Emina 26 bodova
 6. Bašić Selma 18 bodova (obavezan seminarski)
 7. Bećirović Zana 23 boda
 8. Ahmetović Edina 20 bodova
 9. Alić Emir 20 bodova

II grupa

 1. Aganović Faruk 18 bodova seminarski obavezan
 2. Begić Benjamin  5 bodova
 3. Begić Sejfo 20 bodova
 4. Beširović Almedina 16 bodova obavezan seminarski
 5. Bošnjić Sanela 18 bodova
 6. Brčaninović Sabina 21 bod
 7. Brković Anela 16 bodova (obavezan seminarski)
 8. Bukvarević Edina 23 boda
 9. Bukvar Adelina 16 bodova (obavezan seminarski rad)
 10. Butković Tahira 16 bodova položila popravni iz nefrologije 24.04.2017.

 

III grupa

 1. Čajić Maida 26 bodova
 2. Čergić Adnan 16 bodova – seminarski kardiomiopatije
 3. Čekrez Ivana 21 bod
 4. Ćeman Lejla 20 bodova poništila raniji parcijalni
 5. Ćorhodžić Elvira  28 bodova
 6. Dahić Samra  16 bodova
 7. Džafić Mela 4 boda
 8. Erić Ružica 4 boda
 9. Gazić Dino 0 – prepisivao
 10. Qwaider Hasan  10 bodova

 

IV grupa

 1. Fazlić Kemal 13 bodova
 2. Ferhatbegović Naida 19 bodova
 3. Elezović Aldijana 24 boda
 4. Gušić Elmana 22 boda
 5. Guzonjić Naida 25 bodova
 6. Hadžibeganović Amina 22 boda
 7. Hadžidedić Armin 16 bodova – seminarski iz nefrologije
 8. Hadžihasanović Azra 18 bodova
 9. Hadžiselimović Maira 19 bodova
 10. Halilčević Elma  23 bodova
 11. Halilčević Enisa 29 bodova

 

V grupa

 1. Halilčević Kemal 19 bodova
 2. Halilović Merima  22 boda
 3. Hasanović Aida 16 bodova
 4. Haskić Jasmir 16 bodova obavezan seminarski
 5. Hidanović Elma 21 boda
 6. Hodžić Benjamin nije pristupio ispitu
 7. Hodžić Nedžad nije pristupio ispitu
 8. Horozović Maida 20 bodova (obavezan seminarski)
 9. Husanović Majda 16 bodova
 10. Huskić Harun 19 bodova

 

VI

 1. Ibrahimović Maja 23 boda
 2. Ibrić Enisa 18 bodova
 3. Imamović Fata 20 bodova
 4. Imamović Mirza  19 bodova
 5. Isabegović Eldar 16 bodova (obavezan seminarski)
 6. Isaković Admir 11 bodova
 7. Isaković Salko 28 bodova
 8. Jahić Azra 20 bodova
 9. Jašarević Merima 21 bod
 10. Jagodić Amira 27 bodova
 11. Montaser Nassar  18 bodova

 

VII grupa

 1. Jahić Emina 20 bodova
 2. Jahić Emir 16
 3. Jerković Mirna 10 bodova
 4. Joldić Nadina 16 bodova
 5. Joskić Ivan 6 bodova
 6. Jurišić Dino 16 bodova + seminarski rad
 7. Jusić Miranda 17 bodova
 8. Kahrić Demir 1 bod
 9. Karavdić Arnel 20 bodova
 10. Karić Belma 22 boda
 11. Nedal Omar 16 bodova i položio popravni iz nefrologije 24.04.2017.

 

VIII grupa

 1. Kitić Selma7 bodova
 2. Klopić Jasmina 11 bodova
 3. Klopić Lamija 19 bodova
 1. Kudumović Adnan 16 bodova seminarski (intersticijski nefritis)
 2. Kukić Ismir 24 boda
 3. Kurtić Dino 19 bodova
 4. Lapandić Mahir 27 bodova
 5. Mahmutović Anel  23 boda
 6. Mehić Boris  14 boda
 7. Karišik Elmedin 20 bodova
 8. Kalesić Demir 18

 

IX grupa

 1. Milinkić Minel 9 boda
 2. Mehić Elmir 14 boda
 3. Modrić Amra 20 bodova
 4. Mehmedović Ilma 20 bodova
 5. Mehmedović Aida 17 bodova + seminarski rad
 6. Mehmedović Damir 22 boda
 7. Mešić Lejla  23 boda
 8. Muharemović Lejla 4 boda
 9. Mujanović Nedžib 18 bodova
 10. Mujkić Asmira 16 bodova + seminarski rad

 

X grupa

 1. Mušić Edina 20 bodova
 2. Mustajbašić Elma 23 + seminarski rad iz  nefrologija nije položila javiti se prof. Kušljugić
 3. Murić Ervina  18 bodova
 4. Mušić Harun  16 bodova + seminarski rad
 5. Mušanović Mirza 21 bod
 6. Mumić Hamdija 3 boda
 7. Nišić Jasmina 23 boda
 8. Omić Mirhad 16 bodova + seminarski
 9. Osmanbegović Selmir 19 bodova
 10. Osmanlić Adna 20 bodova

 

XI grupa

 1. Osmanović Azra 20 bodova
 2. Redžić Edin 24 boda
 3. Rizvanović Elvisa 18  bodova
 4. Salihović Adnan  29 bodova
 5. Poturak Ajša17 bodova
 6. Salihović Mensura 16 bodova
 7. Purić Benina 23 boda
 8. Saračević Nina 16 bodova + seminarski rad
 9. Povlakić Lutvija   20 bodova
 10. Rakovac Nermin 16 bodova

 

XII grupa

 1. Šabanović Fahrudin 16 bodova + seminarski rad
 2. Stojak Monika 16 bodova
 3. Smrko Ilderina 16 bodova + seminarski
 4. Šerbečić Miranda 18 bodova
 5. Tihak Emina  16 bodova položila popravni iz nefrologije 24.04.2017.
 6. Selimović Dino 10 bodova
 7. Todorović Svjetlana 17 bodova
 8. Trumić Edis  21 bod + seminarski nefrologija nije pristupio popravnom iz nefrologije javiti se prof. Kušljugić
 9. Sarić Amra 21
 10. Softić Amra 25 bodova

 

XIII grupa

 1. Vantić Armela 26 bodova
 2. Vrućak Elmina 16 bodova + seminarski (nefrotski sindrom)
 3. Zahirović Maida 19 bodova
 4. Zayed Sadam Ibrahim 16 bodova položio popravni iz nefrologije
 5. Mešanović Ševal 16 bodova + seminarski  dijagnoza i terapija edema pluća
 6. Tursić Faris 16 bodova
 7. Semanić Rasim 5 bodova
 8. Vejzović Adnan 26 bodova
 9. Pobrić Ermin 8 boda
 10. Tursić Amra 27 bodova
 11. Tursunović Jasmina 21 bod
 12. Valjevac Jasminka nije pristupila ispitu

Start typing and press Enter to search