31. januar: Međunarodni dan bez duhanskog dima i podsjećanje na aktivnosti Sekcije za borbu protiv pušenja

Konzumacija duhanskih proizvoda jedan je od najvećih rizika po zdravlje i jedan od najvećih javnozdravstvenih izazova u svijetu. Prema rezultatima Studije o stanju zdravlja odraslog stanovništva u Federaciji BIH, koju je realizirao Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH u 2012. godini, 44,1% ispitanika studije bili su pušači. Posebno su zabrinjavajući podaci dobijeni Globalnim istraživanjem pušenja među školskom djecom i mladima, koje je proveo Zavod za javno zdravstvo FBiH 2019. godine. Navedeno istraživanje je pokazalo da 24,4% djece trenutno konzumira neki od duhanskih proizvoda, od čega je 13,8% školske djece potvrdilo da konzumira cigarete.

Konzumiranja duhanskih proizvoda oštećuje zdravlje, izaziva ovisnost, crpi materijalne resurse te kao takvo djeluje kako na pojedinca (pad kupovne moći, obolijevanje, invaliditet, smrt) tako i na cijelu zajednicu (veći troškovi zdravstvene zaštite, produbljivanje siromaštva, udar na ekonomiju zemlje).

Studenti Medicinskog fakulteta u Tuzli su već 1982. godine prepoznali važnost ovog problema. U decembru 1982. godine, osnovana je Sekcija za borbu protiv pušenja među mladim studentima, a njihov aktivizam bio je predvodnik i pokretač jugoslovenske akcije u borbi protiv pušenja duhana.

Osnivač sekcije bio je prof. dr. Rajko Igić, šef Zavoda za farmakologiju i toksikologiju. Profesor i njegovi studenti, bili su vođeni idejama da pušače treba upoznati sa opasnostima koje izaziva konzumacija duhana, o načinima odvikavanja i, možda i najvažnije, utjecati na mlade da i ne počinju pušiti.

Na inicijativu Sekcije, Kongres studenata medicine Jugoslavije proglasio je 31. januar za Dan bez cigareta. Svjetska zdravstvena organizacija okarakterisala je aktivnosti Sekcije kao najmasovniju preventivnu akciju studenata medicine u Evropi.

Start typing and press Enter to search