Obavijest o odbrani projekta doktorske disertacije dr. Alan Jahić

“Komparacija transradijalnog i transfemoralnog arterijskog pristupa u dijagnostici koronarne bolesti”

Obavještavamo sve zainteresovane da će se u utorak 09.07.2019. godine s početkom u 15:00 sati u Sali za sjednice Medicinskog fakulteta održati javna odbrana projekta doktorske disertacije doktoranta Jahić dr. Alana, pod radnim  naslovom: “Komparacija transradijalnog i transfemoralnog arterijskog pristupa u dijagnostici koronarne bolesti“.

Kandidat će projekat braniti pred Komisijom u sastavu:

  • dr. sci. Elmir Jahić, vanredni profesor za nastavni predmet “Interna medicina” sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli,
  • dr. sci. Emir Mujanović, redovni profesor za nastavni predmet “Hirurgija” sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli;
  • dr. sci. Mugdim Bajrić, docent za nastavni predmet “Interna medicina” sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Start typing and press Enter to search