O fakultetu

Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli je osnovan 1976. godine. Kao naučno-nastavna organizaciona jedinica Univerziteta Medicinski fakultet u Tuzli organizuje i izvodi nastavu iz biomedicine i zdravstva, polje temeljnih, kliničkih i javnozdravstvenih nauka, na Studiju medicine-opšti smjer, za sticanje zvanja doktor medicine, a na Odsjeku zdravstvenih studija za sticanje zvanja diplomirani medicinski tehničar/sestra, diplomirani fizioterapeut, diplomirani inžinjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike, diplomirani inžinjer medicinske radiologije i diplomirani inžinjer sanitarnog zdravstva.  Osnovni zadatak studija medicine je studente osposobiti da kao završeni doktori medicine mogu djelovati u sistemu zdravstvene zaštite u državnim i privatnim ambulantama i bolnicama ili nastaviti specijalizaciju. Fakultet organizuje i doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“ za sticanje zvanja doktor medicinskih nauka. Cilj doktorskog studija je osposobljavanje studenata za samostalni naučnoistraživački rad u području „Biomedicine i zdravstva“.

Zadatak dodiplomskog studija na Odsjeku zdravstvenih studija je sticanje sveobuhvatnih stručnih kompetencija i znanja nauke na kojima se temelje zdravstvena njega i usluge, uključujući dostatno razumijevanje strukture, fizioloških funkcija, patofizioloških promjena i ponašanja zdravih i bolesnih osoba, kao i odnosa između zdravstvenog stanja čovjeka te njegovog fizičkog i društvenog okruženja. Po okončanju dodiplomskog studija na Odsjeku zdravstvenih studija, diplomirani studenti mogu nastaviti studij na drugom ciklusu studija i steći zvanja magistar sestrinstva, magistar fizioterapije, magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike, magistar medicinske radiologije i magistar sanitarnog zdravstva. Drugi ciklus studija na Odsjeku zdravstvenih studija pruža studentima visoko specifično obrazovanje u oblastima zdravstvenih usmjerenja, sa akcentom na organizaciju i menadžment u procesu pružanja zdravstvene usluge kao i na metode istraživanja u zdravstvu.

Uz obrazovnu i naučnu djelatnost Medicinski fakultet organizuje i različite oblike kontinuirane medicinske edukacije, samostalno ili u saradnji sa zdravstvenim ustanovama, institucijama ili stručnim udruženjima. Nakon 40 godina od osnivanja Medicinski fakultet raspolaže resursima za sve oblike svog djelovanja, a posebno je respektabilan nastavnički i saradnički kadar. Nastavne baze Medicinskog fakulteta su JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla, JZNU Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla i Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. U klinikama, odjeljenjima i zavodima ovih ustanova naši studenti stiču klinička znanja i vještine potrebne za obavljanje svojih poziva. Uz usmjeravanje prema potrebi stalnog medicinskog usavršavanja, studenti imaju priliku steći iskustva u okruženju u kojem se pružaju visokospecijalizirane stručne usluge, svjedočiti uvođenju novih kliničkih znanja i vještina, te shvatiti etičke dimenzije medicinske struke i nauke.

Studenti Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli su tradicinalno prepoznatljivi po tome da su, uz svoje redovne obaveze tokom studija, izuzetno angažovani u aktivnostima u okviru studentske organizacije „Medicus“. Putem brojnih sekcija, organizovanjem i učešćem na naučnim studentskim skupovima, humanitarnim akcijama, aktivnostima u lokalnoj zajednici, ostvarivanjem lokalnih, regionalnih i internacionalnih veza, studenti se izgrađuju kao budući medicinski profesionalci i istovremeno doprinose ugledu fakulteta u domaćim i međunarodnim krugovima.

Kako je iskazano u izjavi o misiji Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, posvećenost obrazovnom, intelektualnom, profesionalnom i ličnom razvoju izuzetnih studenata i nastavnika duboko predanih medicinskom studiju i praksi, biomedicinskom istraživanju, te zdravlju ljudi je suština našeg djelovanja. Fakultet pri tome promoviše i zastupa vrijednosti integriteta, izvrsnosti, socijalne pravde, kolegijalnosti, pružajući svima jednake mogućnosti i otvorenu interdisciplinarnu saradnju.