Dekanat

Dekan
dr. sc. med. Nermina Hadžigrahić, redovni profesor

Prodekan za predkliničku nastavu i studentska pitanja
dr. sc. med. Selmira Brkić, redovni profesor

Prodekan za kliničku nastavu i studentska pitanja
dr. sc. med. Eldar Isaković, redovni profesor

Pomoćnik v.d. generalnog sekretara
Meliha Hasanhodžić, dipl. pravnik

Tehnički sekretar
Ankica Miljanović

Viši referent u Studentskoj službi
Subhija Hodžić

Referenti u studentskoj službi
Ramiza Kofrc i Begzada Alihodžić