UPUTSTVO KANDIDATIMA KOJI SU SE PRIJAVILI NA KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA NA MEDICINSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2022/23. GODINI

Prijemni ispit na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli – Integrisani studij medicine,  polaže se iz predmeta: BIOLOGIJA, HEMIJA I FIZIKA.

Prijemni ispit na Odsjeku zdravstvenih studija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli polaže se iz predmeta: BIOLOGIJA I HEMIJA.

MJESTA POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA BIT ĆE OBJAVLJENA NA OGLASNOJ PLOČI I WEB STRANICI MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U TUZLI U PONEDJELJAK 04.07.2022. GODINE U JUTARNJIM SATIMA.

Prijemnom ispitu može pristupiti kandidat čija je prijava na Konkurs potpuna i blagovremena i koji ispunjava uslove Konkursa.

Identifikovanje kandidata na prijemnom ispitu vrši se ličnim dokumentom sa fotografijom kao što je: lična karta, pasoš ili vozačka dozvola. 

Kandidat koji ne bude posjedovao identifikacioni dokument neće moći pristupiti prijemnom ispitu.

Kandidati trebaju doći na mjesto određeno za polaganje prijemnog ispita najmanje 30 minuta ranije. Kandidatu koji zakasni na prijemni ispit neće biti omogućeno polaganje istog.

Kandidat koji ne pristupi prijemnom ispitu eliminiše se iz procedura prijema na Univerzitet. Izuzetno, kandidat koji iz naročito opravdanih razloga ne pristupi ispitu kao što su: smrt užeg člana porodice, iznenadna teška bolest i bolničko liječenje ili zbog nemogućnosti da pristupi ispitu zbog prekida saobraćaja koji se može dokazati, najkasnije narednog dana može podnijeti zahtjev Komisiji fakulteta za omogućavanje naknadnog polaganja prijemnog ispita, uz pružanje dokaza o spriječenosti polaganja prijemnog ispita na dan utvrđen Konkursom.

Prijemni ispit na Integrisanom studiju medicine radi se tri sata (180 minuta), a prijemni ispit na Odsjeku zdravstvenih studija dva sata (120 minuta). Test na prijemnom ispitu OBAVEZNO se radi NEBRISIVOM HEMIJSKOM OLOVKOM  PLAVE BOJE (kandidati takvu olovku obavezno moraju donijeti na prijemni ispit).

Ukoliko se odgovor na pitanje daje po sistemu zaokruživanja, svaki drugi oblik označavanja (precrtavanje, podvlačenje, dopisivanje i sl.) smatraće se netačnim odgovorom. 

Ukoliko se odgovor daje dopisivanjem teksta ili izradom zadatka, rad treba da bude pregledan i čitljiv. Pri izradi zadatka neophodno je napisati cjelokupni postupak izrade i zaokružiti tačan odgovor. 

U prostoriju u kojoj se radi prijemni ispit kandidati ne smiju unijeti mobitel, kalkulator, niti bilo koje drugo elektronsko pomagalo, kao ni drugi pisani materijal

Ukoliko kandidat tokom prijemnog ispita koristi nedopuštena sredstva (prepisivanje, korištenje nedozvoljenih tehničkih uređaja, ometanje ili druge nedopuštene radnje), službeno lice fakulteta koje dežura na prijemnom ispitu će ga udaljiti sa ispita.

Kandidat koji se ne bude pridržavao ovog Uputstva bit će udaljen sa prijemnog ispita.

PREDSJEDNIK KOMISIJE ZA REALIZACIJU 

       KONKURSA ZA PRIJEM STUDENATA

Start typing and press Enter to search