Rezultati prijemnog ispita za prvi upisni rok ak. 2019/20. godine

Rezultati prijemnog ispita za prvi upisni rok ak. 2019/20.

Na osnovu člana 12. stav 3. i 4. Konkursa za upis studenata u prvu godinu studija na Univerzitet u Tuzli u prvom upisnom roku u akademskoj 2019/2020. godini Komisija za provođenje prijemnog ispita održanog dana 02.07.2019. godine objavljuje PRIVREMENU RANG-LISTU kandidata koji su polagali prijemni ispit za upis u prvom upisnom roku u akademskoj 2019/20. godini:

Opći studij medicine

Odsjek zdravstvenih studija

Kandidati imaju pravo prigovora na objavljenu privremenu rang listu Naučno-nastavnom vijeću Medicinskog fakulteta u Tuzli, putem Komisije za žalbe, a isti se predaju preko studentske službe Fakulteta u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.

Start typing and press Enter to search