Privremene rang liste za upis studenata u akademskoj 2020./2021.

Privremene rang liste za upis studenata u akademskoj 2020./2021.

Na osnovu člana 11. stav 2. i 3. Konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog drugog ciklusa studija na Fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020./21. godini Komisija za realizaciju konkursa za prijem studenata objavljuje PRIVREMENE RANG-LISTE kandadata koji su se prijavili za upis u prvu godinu studija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli u prvom upisnom roku u akademskoj 2020./21. godini.

Privremene rang-liste:

Na objavljenu privremenu rang-listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor Naučno-nastavnom vijeću Medicinskog fakulteta putem Komisije za žalbe, a isti se predaje putem studentske službe fakulteta, u roku od 3 (tri) dana od dana objavljivanja privremene rang-liste.

Opredjeljenje za jedan studijski program

Kandidati koju su prema privremenim rang listama primljeni na više fakulteta ili više studijskih programa na istom fakultetu, u obavezi su se opredijeliti za jedan fakultet ili jedan studijski program fakulteta najkasnije do 09.07.2020. godine do 15,00 sati.

Potpisan i skeniran obrazac izjave je potrebno dostaviti na mail adresu: stmedf@untz.ba

Obrazac se može preuzeti na putem sljedećeg linka ili u studentskoj službi.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon broj 035 320 609.

Start typing and press Enter to search