Konačne rang-liste kandidata i odluka o prigovorima

Na osnovu člana 122. stav 1.tačka x) Statuta JU Univerzitet u Tuzli i člana 3. Konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini, Naučno-nastavno vijeće Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli na V (petoj) vanrednoj sjednici održanoj dana 10.07.2020. godine donijelo je KONAČNU RANG-LISTU
kandidata koji su ostvarili pravo upisa u prvu godinu integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli u prvom upisnom roku u akademskoj 2020/21. godini.

Konačne rang-liste su dostupne putem sljedećih linkova:

Prigovori kandidata

Na osnovu člana 122. stav (1) Statuta Univerziteta u Tuzli, člana 24. stav 3. Pravila i procedure za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitet u Tuzli godine i Odluke o izmjenama i dopunama Procedura za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli broj: 03-3120-2.1/18 od 30.05.2018. godine te člana 11. stav 5. Konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitet u Tuzli u akademskoj 2020/2021. godini, Naučno-nastavno vijeće  Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli je na sjednici održanoj 10.07.2020. godini, nakon što je razmotrilo prijedlog iz Zapisnika komisije za žalbe, donijelo sljedeću odluku.

Start typing and press Enter to search