Konačne rang liste i uputstvo za upis

Konačne rang liste za upis studenata na 1. upisnom roku akademske 2022./2023. godine

Poštovani kandidati, konačnim rang listama možete pristupiti putem sljedećeg linka:

Uputstvo za upis na Opći studij medicine

Upis će se izvršiti u Studentskoj službi fakulteta od 14.07. do 21.07.2022. godine u terminima od 10 do 14 sati.

Primljeni kandidati pri upisu prilažu:

  • popunjen propisani upisni materijal: prijavni list, upisni list, semestralni list i upisnicu-indeks,
  • dvije kolor fotografije formata za indeks
  • ljekarsko uvjerenje
  • original dokaz o uplati: studenti koji se finansiraju iz Budžeta TK  111,5 KM, studenti koji se sami finansiraju 911,5 KM                   

Obrasce upisnog materijala kandidati mogu nabaviti u skriptarnici Univerziteta na Tehnološkom fakultetu, Ul.Urfeta Vejzagića br. 8 i skriptarnici Univerziteta na Filozofskom fakultetu, Ul. Dr. Tihomila Markovića broj 1.

Uputstvo za upis na Odsjek zdravstvenih studija

Upis primljenih kandidata na Medicinski fakultet / Odsjek zdravstvenih studija akademske 2022./2023. obavit će se od 14.07.2022. do 21.07.2022. godine od 10 do 14 sati.

Primljeni kandidati pri upisu prilažu:

  • popunjen propisani upisni materijal za studente koji se sami finansiraju: prijavni list, upisni list, semestralni list i upisnicu-indeks,
  • dvije kolor fotografije formata za indeks
  • ljekarsko uvjerenje
  • original dokaz o uplati            

Upisni materijal se može kupiti u skriptarnici Univerziteta na Tehnološkom fakultetu. Redovni studenti koji se sami finansiraju uplaćuju iznos od 911,5 KM (uplatnica za samofinansirajući studij).

Napomena: iznos od  4,00 KM je uplata za osiguranj, a 7,50 KM naknada za elektronsku prijavu ispita.

Uz popunjen upisni materijal obavezno donijeti samo original uplatnice. Za sve dodatne informacije obratite se u studentsku službu. Studentska služba 035 320 609.

Start typing and press Enter to search