Preporučena literatura za prijemni ispit

Preporučena literatura za pripremanje kvalifikacionog ispita za upis na I godinu integrisanog studija opšte medicine i I ciklusa Odsjeka zdravstvenih studija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli:

  • Test pitanja za pripremanje polaganja kvalifikacionog ispita za upis na integrisani studij opšte medicine. Univerzitet u Tuzli. Medicinski fakultet u Tuzli, 2014.
  • Udžbenici iz Fizike, Hemije i Biologije odobreni od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za realizaciju nastavnih programa od 1. do 4. razreda općih gimnazija.

Napomena: Navedena literatura sadrži primjere pitanja i zadataka kako bi kandidati imali informaciju i stekli predstavu o oblastima i nivou traženog znanja. Uvid u popis literature pod rednim brojem  2. se može izvršiti na slijedećoj adresi Federalnog ministarstva obrazovanja i  nauke:
http://www.fmon.gov.ba/Obavjest/Pregled?id=76

Start typing and press Enter to search