Obavijest o upisu na II ciklus Odsjeka zdravstvenih studija

Obavijest o upisu na II ciklus Odsjeka zdravstvenih studija

Kandidati koji su, na osnovu Konačne rang-liste od 27.09.2018. godine ostvarili pravo na upis na neki od studijskih programa II ciklusa Odsjeka zdravstvenih studija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/2019. godini imaju pravo i obavezu upisati se na Fakultet najkasnije do 05.10.2018. godine.

Upisni materijal kandidati mogu kupiti u Univerzitetskoj knjižari. Uz upisni material kandidati su dužni dostaviti dokaz o uplati školarine u visini od 2.400,00 KM s tim što istu mogu platiti u dvije jednake rate, tj. prilikom upisa zimskog i prilikom upisa ljetnog semestra.

Podaci o uplati i ugovor o studiranju se mogu preuzeti ovdje.

Start typing and press Enter to search