Konačna rang lista za upis na II ciklus Odsjeka zdravstvenih studija u akademskoj 2019./2020.

Konačna rang lista za upis na II ciklus Odsjeka zdravstvenih studija

Na osnovu člana 122.stav (1) alineja x) Statuta Univerziteta u Tuzli, Naučno-nastavno vijeće na sjednici održanoj 4.11.2019. godine, utvrdilo je slijedeću KONAČNU RANG-LISTU kandidata za prijem i upis na II ciklus studija na Odsjeku zdravstvenih studija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/2020. godini.

Start typing and press Enter to search