Konačna rang-lista za upis kandidata na II ciklus studija u akademskoj 2018./2019. godini

Na osnovu člana 122. stav (1) Statuta Univerziteta u Tuzli i člana II Konkursa za upis kandidata na drugi ciklus studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u akademskoj 2018/2019. godini, Naučno-nastavno vijeće Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli je na sjednici održanoj 27.09.2018. godine donijelo slijedeću rang listu. Rang-lista se može preuzeti ovdje.

Kandidati imaju pravo i obavezu izvršiti upis najkasnije do 05.10.2018. godine.

 

Start typing and press Enter to search