Privremena rang lista za upis na II ciklus studija na II upisnom roku ak. 2021./2022.

Na osnovu Odluke o dopuni Odluke o raspisivanju Konkursa za zupis studenata na drugi ciklus studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u ak. 2021/22. godini, broj: 03-5050-1-1/21 od 29.09.2021. godine, člana 9. Pravila studiranja na drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli (Prečišćeni tekst), Komisija za otvaranje prijava na Konkurs, prijem i rangiranje kandidata objavljuje PRIVREMENU RANG LISTU primljenih kandidata na II (drugi) ciklus studija na Odsjeku zdravstvenih studija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli u ak. 2021/22. godini na drugom upisnom roku.

Start typing and press Enter to search