Konačne rang liste za upis kandidata na 3. upisnom roku ak. 2021./2022.

Konačne rang liste za upis kandidata na 3. upisnom roku ak. 2021./2022.

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Tuzli broj: 03-4861-1.1/21 od 16.09.2021. godine o objavljivanju trećeg upisnog roka za popunu slobodnih mjesta do odobrenog broja za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2021/2022. godini po Konkursu objavljenom u dnevnom listu „Dnevni avaz“ 21.06.2021. godine, u skladu sa Obavještenjem Ureda za nastavu i studentska pitanja o broju slobodnih mjesta na trećem upisnom roku, te člana 26. Pravila i procedura za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli (Prečišćeni tekst) broj: 03-1923-1-3/21 od 19.04.2021. godine, broj: 03-2143-1-19/21 od 05.05.2021. Godine i broj 03-2853-1-1/21 od 16.06.2021. godine, Naučno-nastavno vijeće Medicinskog fakulteta utvrđuje KONAČNE RANG LISTE primljenih kandidata u prvu godinu integriranog prvog i drugog ciklusa studija i prvu godinu prvog ciklusa Odsjeka zdravstvenih studija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli u ak. 2021/22. godini na trećem upisnom roku.

Start typing and press Enter to search